Personlig assistent – derfor

personlig-assistent

Er du en personlig assistent? Hvad er det for en størrelse?

Sådan lyder spørgsmålene tit, hvis jeg render ind i folk, som jeg ikke kender. Det kan være til hyggelige sammenkomster i mine netværk, eller det kan være til Faster Odas 75 års fødselsdag. Især vækker mit domæne DinPA opsigt, når jeg ved lejligheder oplyser mit domæne til folk, som gerne vil læse mere om mit firma på internettet.

Jo, den er god nok: jeg er det man med et moderne begreb kalder for en personlig assistent, og jeg er glad for og stolt af mit job som personlig assistent. Jeg har igennem tiden lært så mange spændende og interessante mennesker og virksomheder at kende – og jeg kan også hjælpe din virksomhed. Jeg er alle pengene værd!

Lad mig forsøge at opstille nogle cases, hvor jeg er trådt til som personlig assistent. Af hensyn til diskretion over for mine kunder undlader jeg at gå alt for meget i dybden med disse cases. De skal udelukkende ses som eksempler på nogle af de jobområder, som jeg varetager som personlig assistent.

3 eksempler på opgaver – en personlig assistent

Case 1: Et firma var i en stor udviklingsproces, hvor en af nøglepersonerne på et tidspunkt mistede overblikket på et vigtigt tidspunkt i processen. Firmaet besluttede at hyre mig som personlig assistent for pågældende nøgleperson. Her fik vi i samarbejde opstillet nogle praktiske områder, hvor jeg skulle træde til: e-mails skulle besvares om morgenen, telefonopkald om formiddagen blev viderestillet til mig, og nøglepersonen brugte mig endvidere som sparringspartner, hvor jeg gav feedback og stillede forslag til en mere fornuftig arbejdsgang.

Case 2: En kursusvirksomhed følte at de havde så travlt, at den daglige omgang med kursister og samarbejdspartnere gik fløjten. Man skal altid passe og pleje netværk og kunder! Derfor hyrede firmaet mig som en slags bindeled mellem firma og interessenter. Opgaven som personlig assistent betød at jeg havde daglig kontakt med kursister, så de følte sig godt tilpas, og jeg havde desuden kontakt til eksterne undervisere. På den måde bevarede firmaet et godt og troværdigt ansigt udadtil.

Case 3: X er en driftig selvstændig herre, som har mange bolde i luften. Han har en stor foredragsvirksomhed, som kræver at han ofte arbejder om aftenen, og det er i hele landet. Derfor havde X et stærkt behov for en person, som kunne varetage de henvendelser, som løbende kommer i indbakke og på telefonsvarer. Sammen fandt vi en rigtig god løsning, hvor jeg som personlig assistent passede og plejede disse henvendelser. Desuden fik jeg styr på vedkommendes kalender, så nye aftaler blev booket, mens andre aftaler blev ændret, hvis kunden ønskede det.

Ovenstående er blot et lille udpluk af eksempler på kunder, som jeg har hjulpet qva min virksomhed som personlig assistent. ADHD Kompagniet bruger mig som personlig assistent.

Du kan læse meget mere om mig her og du er naturligvis altid velkommen til at ringe til mig på tlf. 2620 1044, hvis du vil høre mere om, hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed.